Voor ieder perceel een weloverwogen raskeuze nodig

De nieuwe Aanbevelende Rassenlijst en Brochure Suikerbietenzaad 2020 zijn onlangs gepubliceerd. Hierin zijn maar liefst 9 nieuwe suikerbietrassen opgenomen. Daarnaast is voor het eerst ook rasinformatie opgenomen over de bladgezondheid ten aanzien van cercospora. 
Voor een geslaagde bietenteelt is het belangrijk om per perceel de benodigde resistentie(s) en gevoeligheid na te gaan en daar de raskeuze in eerste instantie op te baseren.
Voor het realiseren van een goed rendement van de bietenteelt is het belangrijk om opbrengstderving als gevolg van aantasting door bietencysteaaltjes, rhizoctonia en rhizomanie te voorkomen. Indien deze ziekten of plagen op het perceel kunnen voorkomen dan is het cruciaal om een ras met de juiste resistentie(s) te kiezen.

Uitgelicht: Voor ieder perceel een weloverwogen raskeuze nodig

Contactpersoon

Martijn Leijdekkers
Rassen / bewaring / interne kwaliteit

Mogelijk ook interessant