Voor een goede bladschimmelbeheersing gaat het om de kleine details

Elk seizoen krijgen we te maken met bladschimmels in suikerbieten. Omdat deze voor behoorlijke opbrengstderving kunnen zorgen, is het nodig ze te beheersen. De schadedrempel ligt voor alle bladschimmels in alle rassen op de eerst waarneembare aantasting. In dit artikel kunt u de details vinden die belangrijk zijn voor een goede bladschimmelbeheersing.

Uitgelicht: Voor een goede bladschimmelbeheersing gaat het om de kleine details

Contactpersoon

Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek

Mogelijk ook interessant