Vlotte start van de bieten is basis voor optimale opbrengst

Een goede start van de bietengroei draagt bij aan een optimale opbrengst aan het eind van het seizoen. Op sommige percelen lukt dat niet altijd en ontwikkelen de bieten zich moeizaam. Voor een deel is dat te voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor een optimale bodemstructuur en pH. Verschillende bodemziekten en -plagen veroorzaken een slechte gewasstand. Verwacht u problemen met bodeminsecten, gebruik dan speciaal pillenzaad. Indien u weet welke aaltjes en hoeveel op het beoogde perceel voorkomen, kunt u een granulaat overwegen.

Uitgelicht: Vlotte start van de bieten is basis voor optimale opbrengst

Contactpersonen

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant