Virusziekten 2001 Resistentie tegen bietenrhizomanie en verwante virussen

De laatste jaren komt in Nederland een beperkt aantal gevallen voor van onverklaarbaar slechte opbrengsten en kwaliteit van partieel resistente rassen, waarbij geen rhizomanievirus (BNYVV), maar uitsluitend een andere bodemvirus (BSBV) werd gevonden. Van vijf rassen werd de resistentiegraad bepaald. De rassen met resistentie afkomstig van type Holly waren volledig gevoelig, terwijl twee rassen met het type Beta maritima-resistentie, Tabea en Veronica, een zeer hoge graad van resistentie tegen het BSBV-virus vertoonden. De proefveldresultaten waren echter niet éénduidig met de kasresultaten. spelen meerdere en verschillende factoren een rol op de verschillende percelen.

Virusziekten 2001 Resistentie tegen bietenrhizomanie en verwante virussen
Uitgelicht: Virusziekten 2001 Resistentie tegen bietenrhizomanie en verwante virussen

Contactpersoon

Mogelijk ook interessant