Video ‘Zoektocht naar LDS-combinaties voor onkruidbestrijding in suikerbieten’

De werkzame stof fenmedifam is in principe nog toegelaten als herbicide in suikerbieten tot 2022, daarna is de toekomst van dit middel nog niet zeker. Om het eventuele verlies van dit cruciale middel op te vangen, wordt voor het tweede jaar op diverse locaties, onder andere in Vredepeel, onderzoek gedaan met nieuwe herbicidencombinaties in het LDS. In onderstaande video vertelt Sjef van der Heijden over deze proef. Voorlopige resultaten geven aan dat tot op zekere hoogte een goede onkruidbestrijding mogelijk is in het LDS zonder fenmedifam, afhankelijk van de onkruidsoorten en grondsoort, maar dat het mogelijke gemis van fenmedifam zeker een grote aderlating zal zijn.

Contactpersoon

Sjef van der Heijden
Onkruidbeheersing / techniek

Mogelijk ook interessant