Video Thema 3: Innovatieve technieken voor onkruidbestrijding – ‘Dàg, onkruid 2021’

Tijdens de Dàg, Onkruid lag de focus op onkruidbeheersing op de zandgronden in met name suikerbieten en cichorei. Maar er is ook aandacht voor andere teelten in het zuid oostelijk zandgebied. Het is duidelijk dat de onkruidbeheersing in de komende tien jaar flink gaat veranderen. Om goed voorbereid te zijn op deze verandering willen WUR, IRS, Cosun Beet Company, Sensus en Agrio telers, loonwerkers en adviseurs in kennis stellen van de laatste stand van zaken vanuit onderzoek. Naast innovatieve technieken is er met name aandacht voor toepassingen die nu al praktijkrijp zijn.

Een serie van drie video’s over mechanische onkruidbestrijding, combineren van mechanische met chemische onkruidbestrijding en innovaties voor onkruidbestrijding geeft telers extra informatie voor de praktijk. De video’s horen bij ‘Dàg, onkruid 2021’.
In deze derde video gaat Bram Veldhuisen (WUR | Open Teelten) in op technieken die beschikbaar zijn. Het gaat met name om in de rij technieken, plaatsspecifieke toepassingen van herbiciden, autonome voertuigen en robotisering.

Partners in deze video:

  • Agrifac
  • KampsDeWild- Amazone
  • Homburg – Garford
  • Abemec – Smart Farming
  • Pixel Farming
  • Farming Revolution
  • KWS

Meer informatie en het webinar van 3 juni 2021 zijn te vinden op: www.onkruiddag.nl.

Mogelijk ook interessant