Video Thema 2: Nieuwe strategieën: combinatie van chemisch en niet-chemische maatregelen – ‘Dàg, onkruid 2021’

Tijdens de Dàg, Onkruid lag de focus op onkruidbeheersing op de zandgronden in met name suikerbieten en cichorei. Maar er is ook aandacht voor andere teelten in het zuid oostelijk zandgebied. Het is duidelijk dat de onkruidbeheersing in de komende tien jaar flink gaat veranderen. Om goed voorbereid te zijn op deze verandering willen WUR, IRS, Cosun Beet Company, Sensus en Agrio telers, loonwerkers en adviseurs in kennis stellen van de laatste stand van zaken vanuit onderzoek. Naast innovatieve technieken is er met name aandacht voor toepassingen die nu al praktijkrijp zijn.

Een serie van drie video’s over mechanische onkruidbestrijding, combineren van mechanische met chemische onkruidbestrijding en innovaties voor onkruidbestrijding geeft telers extra informatie voor de praktijk. De video’s horen bij ‘Dàg, onkruid 2021’.
In deze tweede video komen nieuwe strategieën met daarin een combinatie van chemisch en niet-chemische maatregelen aan de orde. Voor zowel suikerbieten als cichorei zijn een zestal strategieën uitgewerkt en in een demonstratie aangelegd om te komen tot lagere input van herbiciden en/of vervanging van middelen, die gaan verdwijnen:

  • Strategische benadering van onkruid op een bedrijf vanuit PPS Akkerbouw op zand: Marleen Riemens – WUR | Open Teelten
  • Onkruidbestrijdingsstrategieën in bieten: Sjef van der Heijden – IRS
  • Onkruidbestrijdingsstrategieën in cichorei: Paul Goorden – Sensus/Agrifirm

Met aanvullend korte filmpjes van de partners:

  • KWS
  • Adama
  • UPL

Meer informatie en het webinar van 3 juni 2021 zijn te vinden op: www.onkruiddag.nl.

Mogelijk ook interessant