Video Thema 1: Volledig niet-chemische onkruidbestrijding – ‘Dàg, onkruid 2021’

Tijdens de Dàg, Onkruid lag de focus op onkruidbeheersing op de zandgronden in met name suikerbieten en cichorei. Maar er is ook aandacht voor andere teelten in het zuid oostelijk zandgebied. Het is duidelijk dat de onkruidbeheersing in de komende tien jaar flink gaat veranderen. Om goed voorbereid te zijn op deze verandering willen WUR, IRS, Cosun Beet Company, Sensus en Agrio telers, loonwerkers en adviseurs in kennis stellen van de laatste stand van zaken vanuit het onderzoek. Naast innovatieve technieken is er met name aandacht voor toepassingen die nu al praktijkrijp zijn.

Een serie van drie video’s over mechanische onkruidbestrijding, combineren van mechanische met chemische onkruidbestrijding en innovaties voor onkruidbestrijding geeft telers extra informatie voor de praktijk. De video’s horen bij ‘Dàg, onkruid 2021’.
In deze eerste video komen timing en management bij volledig mechanische onkruidbestrijding en de aanpak in suikerbieten, cichorei, mais en aardappel aan de orde:

  • Timing en management mechanische onkruidbestrijding: Marc Kroonen – WUR | Open Teelten Vredepeel
  • Aanpak in de aardappel en maisteelt: Marc Kroonen – WUR | Open Teelten Vredepeel
  • Aanpak in suikerbiet en cichorei: Jan-Kees Boonman – IRS

Met aanvullend korte filmpjes van de partners:

  • Steketee
  • Reesink Agri – Einböck
  • Pool Agri – Carre

Meer informatie en het webinar van 3 juni 2021 zijn te vinden op: www.onkruiddag.nl.

Mogelijk ook interessant