Video: het bevorderen en inzetten van natuurlijke vijanden om bladluizen en vergelingsziekte te beheersen

Voor de beheersing van vergelingsziekte, dat wordt overgebracht door groene bladluizen wordt in suikerbieten vroeg in het seizoen gebruik gemaakt van insecticiden. Later in het seizoen zijn vaak veel natuurlijke vijanden aanwezig, die de bladluizen bestrijden. In de video ‘Het bevorderen en inzetten van natuurlijke vijanden om bladluizen en vergelingsziekte te beheersen‘ laten we zien dat we middels onderzoek proberen om natuurlijke vijanden te stimuleren, zodat ze ook al vroeger in het seizoen een rol kunnen spelen in de beheersing van bladluizen.

Dit onderzoek is onderdeel van de PPS Virus- en vectorbeheersing en wordt mede mogelijk gemaakt door topsector ‘Tuinbouw en uitgangsmaterialen’.

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant