Verbeter het teeltrendement met rassenkeuze en areaalplanning

Indien bietencysteaaltjes of rhizoctonia zijn waargenomen, kan door uitzaai van dubbelresistente rassen de schade beperkt blijven. De keuze van rhizomanieresistente rassen mag eigenlijk niet ter discussie staan. Belangrijk bij rassenkeuze en areaalafstemming zijn de ervaringen van afgelopen jaren.

Uitgelicht: Verbeter het teeltrendement met rassenkeuze en areaalplanning

Contactpersoon

Mogelijk ook interessant