Veranderingen door verplicht geïntegreerde gewasbescherming

Vanaf begin 2014 is een geïntegreerde aanpak van ziekten, plagen en onkruiden verplicht. De Europese Unie schrijft deze aanpak voor alle teelten voor. In de bietenteelt is al vele jaren ervaring met de teeltmaatregelen die gangbaar zijn in een geïntegreerde gewasbescherming. In dit artikel leest u welke teeltmaatregelen dat zijn en wat er voor u verandert met de Europese verplichting van een geïntegreerde gewasbescherming.


Uitgelicht: Artikel: Veranderingen door verplicht geïntegreerde gewasbescherming

Contactpersoon

Martijn Pepping
Project duurzaamheid

Mogelijk ook interessant