Toetsing Meloidogyne chitwoodi resistentie in suikerbiet

In het kader van het rassenonderzoek suikerbieten zijn twee suikerbietrassen getest door WUR op hun resistentie tegen het maiswortelknobbelaaltje Meloidogyne chitwoodi. De resultaten van de door WUR uitgevoerde kasproef laten zien dat beide rassen een zeer hoog resistentieniveau hebben en daarmee een zeer waardevolle aanvulling op de vrij beperkte mogelijkheden voor de beheersing van M. chitwoodi.

 

Uitgelicht: Visser et al (2021) Toetsing Meloidogyne chitwoodi resistentie in suikerbiet

Contactpersonen

Martijn Leijdekkers
Rassen / bewaring / interne kwaliteit
Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant