Teeltonderzoek 2000 Invloed van rastype en plantaantal op interne en externe kwaliteit van suikerbieten

De uitbetaling van suikerbieten is de laatste jaren sterk gewijzigd. Vooral de mate van de interne en externe kwaliteit worden zwaarder verrekend. Nog steeds voldoet het huidige advies van 80.000 planten per hectare voor de optimale financiële opbrengst. Bij alle grondsoorten en rassen stijgt de interne kwaliteit en daalt de externe kwaliteit bij een toenemend plantaantal. Bij de onderzochte rassen was het optimale plantenaantal niet rasafhankelijk. Uitgesplitst naar grondsoort was het gevonden optimale plantaantal ongeveer 74.000 planten per hectare voor zavel-en kleigronden en ongeveer 80.000 voor zand- en dalgronden.

Teeltonderzoek 2000 Invloed van rastype en plantaantal op interne en externe kwaliteit van suikerbieten
Uitgelicht: Teeltonderzoek 2000 Invloed van rastype en plantaantal op interne en externe kwaliteit van suikerbieten

Contactpersoon

Mogelijk ook interessant