Strategie voor beheersing schade door bodemplagen

Met het huidige middelenpakket vraagt de beheersing van ondergrondse springstaarten, wortelduizend- en miljoenpoten, ritnaalden, emelten en bietenkevers om een geïntegreerde aanpak. Om plantwegval door deze bodemplagen te beperken is een combinatie van de keuze van juiste voorvrucht, extra aandacht tijdens de zaai en inzet van chemische middelen noodzakelijk. Met de juiste voorvrucht kan afzet van eitjes of overwintering worden voorkomen. Een vaster zaaibed en niet te diep zaaien zorgen voor minder schade en toepassing van Force, en in mindere mate Vydate 10G, beheersen de genoemde bodemplagen. Echter, toepassing van Force of Vydate 10G zal nooit volledige bescherming geven. 

Uitgelicht: Strategie voor beheersing schade door bodemplagen

Contactpersoon

Linda Geenen - Frijters
Coördinator proefvelden / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant