Stengelaaltjes: voorkomen is beter dan bestrijden

Stengelaaltjes kunnen veel opbrengstverlies veroorzaken in uien, tulpen en andere bolgewassen, maar ook in bieten. De laatste jaren nemen de problemen met stengelaaltjes toe in suikerbieten. Het artikel voor Akker is geschreven door Hans Hoek (WPR) en aangevuld met tekst en beeld over suikerbieten door Elma Raaijmakers (IRS). In dit artikel kunt u meer lezen over het stengelaaltjes, de waardplanten en te nemen teeltmaatregelen.

Uitgelicht: Stengelaaltjes: voorkomen is beter dan bestrijden

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant