Spaar de ondergrond

Om structuurschade te beperken, is het belangrijk om te rijden met lage bandendruk. Tevens is het benutten van gunstige omstandigheden en minimaal bewerken en berijden van de grond belangrijk. Het systematisch rijden op lage druk kan een meeropbrengst opleveren van ongeveer 4% bij rooivruchten. Lees meer hierover in dit artikel.

Spaar de ondergrond

Bijlagen

Uitgelicht: Spaar de ondergrond

Contactpersoon

Frans Tijink
Directeur / gronddynamica / oogsttechniek

Mogelijk ook interessant