Schadedrempel en vermeerdering van witte bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii) bij partieel resistente rassen

Uit het onderzoek naar de schadedrempel en de vermeerdering van witte bietencysteaaltjes op partieel resistente rassen blijkt dat deze rassen gemiddeld rendabel zijn vanaf 150 eieren en larven per 100 ml grond. Ook blijkt dat onder zwaar besmette omstandigheden de gemiddelde opbrengst van vatbare rassen ongeveer 31% lager is dan onder niet-besmette omstandigheden (maximaal opbrengstverlies). Voor partieel resistente rassen is dit 11%. Dit betekent dat een teler naast het gebruik van deze rassen, aanvullende maatregelen moet nemen, om de populatie van bietencysteaaltjes zo laag mogelijk te houden. Dit leidt tot de hoogste opbrengsten.

Partieel resistente rassen vermeerderen daarnaast het bietencysteaaltje minder dan de vatbare rassen en dragen op die manier ook bij aan de beheersing van bietencysteaaltjes.

Lees meer over de schadedrempel en de vermeerdering in deze publicatie (via de link hieronder op te roepen).


Foto 1. Proefveld met witte bietencysteaaltjes. Links een vatbaar ras en rechts een partieel resistent ras.

 

 

Uitgelicht: Schadedrempel en vermeerdering van witte bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii) bij partieel resistente rassen

Contactpersonen

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten
Noud van Swaaij
Plantenfysiologie / rassen / statistiek / opbrengstprognose

Mogelijk ook interessant