Research on the efficacy of different insecticides to control the green peach aphid (Myzus persicae) and the black bean aphid (Aphis fabae) in sugar beets in the Netherlands in 2021

Vergelingsziektevirus wordt overgebracht door bladluizen, waarvan de groene perzikluis (Myzus persicae) de meeste efficiënte vector is. De drie belangrijkste soorten vergelingsziektevirussen in suikerbieten zijn: Beet Yellows Virus (BYV), Beet Chlorotic Virus (BChV) en Beet Mild Yellowing Virus (BMYV). De virussen kunnen worden beheerst
door de bladluizen te bestrijden. Doel van dit onderzoek is de effectiviteit bepalen van verschillende soorten insecticiden voor de bestrijding van groene perzikluizen. Omdat de zwarte bonenluis van nature ook voorkwam in de proef, is het effect op deze bladluissoort ook meegenomen in dit onderzoek.
Er is een proefveld aangelegd in Westmaas waarbij groene perzikluizen op 1 juni 2021 in het 8-10 bladstadium (BBCH 18-20) werden uitgezet. Drie dagen na de inoculatie (4 juni) zijn de verschillende bespuitingen uitgevoerd (T1). Bij enkele objecten is een tweede bespuiting uitgevoerd (T2; 16 juni).
Op basis van dit proefveld kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
• Vanwege een natuurlijke afname van bladluizen in juni was er geen effect zichtbaar van de 2e bespuiting;
• De aantallen groene perzikluizen waren te laag om significante verschillen tussen middelen aan te tonen;
• Closer (sulfoxaflor), Batavia (spirotetramat), Teppeki (flonicamid), IRS 770 en IRS 810 waren effectief in de beheersing van de zwarte bonenluis (Aphis fabae);
• Closer (sulfoxaflor), Batavia (spirotetramat), Teppeki (flonicamid) en IRS 810 waren effectief in de beheersing van het totaal aantal bladluizen;
• Closer (sulfoxaflor), Batavia (spirotetramat), Teppeki (flonicamid), IRS 770 en IRS 810 waren veilig voor suikerbieten. Er werd geen fytotoxiciteit waargenomen.

 

 

Uitgelicht: 21R09 Rapport myzus persicae trial Westmaas 2021

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant