Project ‘Geïntegreerde aanpak bladschimmels in suikerbieten’

Door de suikerindustrie is een subsidie aangevraagd voor de bestrijding van bladschimmels. Het ministerie van LNV en de EU hebben deze subsidie toegezegd. In dit project worden diverse zaken rondom voorlichting over bladschimmels opgepakt.

Uitgelicht: Project 'Geïntegreerde aanpak bladschimmels in suikerbieten'

Contactpersoon

Jurgen Maassen
Coördinatie voorlichting

Mogelijk ook interessant