Teeltonderzoek 1999 Biologische suikerbietenteelt
Bietenpulponderzoek 1999 Het verminderen van de hardheid van pulpbrokjes
Zaadonderzoek 1999 Voorspelling en beïnvloeding van kieming en opkomst
Milieukritische stoffen 1999 Aanwezigheid en de aan- en afvoer van milieukritische stoffen bij akkerbouwgronden
Virusziekten 1999 Toetsing op resistentie en tolerantie tegen rhizomanie
Teeltonderzoek 1999 Invloed van rastype en plantaantal op interne en externe kwaliteit van suikerbieten
Rhizoctonia in bieten; nu besmetting herkennen, straks maatregelen nemen
Niet ieder vlekje vraagt om bestrijding
Beperk volgend jaar rhizoctoniarot in suikerbieten
Beperk de verdichtingen tot de bouwvoor
Precisiezaaimachine vergt precisieonderhoud