Research on the efficacy of different insecticides to control the green peach aphid, the black bean aphid and Beet Mild Yellowing Virus
Research on the efficacy of different insecticides to control the green peach aphid, the black bean aphid and Beet Chlorosis
Effect van (mengsels van) groenbemesters op bietencyste- en vrijlevende aaltjes
Een bewerkelijke grondbewerking
Bladschimmelbeheersing in de toekomst: digitale tools en andere middelen
Hoe nieuwe rassen kunnen bijdragen aan oplossingen voor de huidige teeltuitdagingen en verhoging van de opbrengstzekerheid
Kort nieuws: bietenvlieg en bietenkever
Goede onkruidbestrijding: alleen mogelijk met maatwerk
Kader: Wortelrot in beeld
Een bewuste grondbewerking legt de basis voor 2021
Rotte bieten beter niet bewaren
Groeiverlies versus rooiverliezen