Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2021
Onkruidbestrijding in het voorjaar tot opkomst van de bieten
Goede bladschimmelbeheersing vraagt aandacht voor details
Bladluiswaarschuwingsdienst beperkt schade door vergeling
Onkruid- en aardappelopslagbestrijding in suikerbieten in 2020: Conviso Smart Systeem
Biet resistent maken tegen vergelingsziekte
Ziektedruk cercospora groter
De effectiviteit van verschillende insecticiden voor de beheersing van bietenkevers (<i>Atomaria linearis</i>) is onderzocht op een proefveld in Zeewolde in 2020
Resistent ras hard nodig in strijd tegen cercospora
Voldoende keus in aanvullende rhizomanieresistentie
Juiste rassenkeuze is sterk perceelsgebonden
Strategie voor beheersing schade door bodemplagen