Overvloedige neerslag tijdens groeiseizoen

Bemesting en verslemping-Peter Wilting
Overvloedige neerslag in juni van dit jaar veroorzaakte zuurstofgebrek waardoor de groei van de bieten ernstig stagneerde. In deze presentatie wordt besproken of in deze situatie extra bemesting en/of schoffelen rendabel is.

Wortelrot-Bram Hanse
Door de overvloedige neerslag zagen we dit jaar op de lichte gronden veel meer aantasting door aphanomyces dan voorgaande jaren. Op klei- zavelgronden is opvallend meer violetwortelrot waargenomen. In de presentatie komen symptomen en adviezen voor de beheersing aan de orde.

Uitgelicht: Overvloedige neerslag tijdens groeiseizoen

Contactpersonen

Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek
Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant