Opname van nutriënten door het gewas

Onvoldoende gewasopname van één of meer nutriënten leidt vaak tot een lagere suikeropbrengst en moet men trachten te voorkomen. Vaak is een onvoldoende opname het gevolg van een te lage bodemvoorraad en/of een beperkte beschikbaarheid. In deze presentatie wordt voor mangaan, magnesium en borium aangegeven waar en wanneer men een onvoldoende opname kan verwachten en welke maatregelen men hiertegen kan nemen.

Uitgelicht: Opname van nutriënten door het gewas

Contactpersoon

Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant