Onkruidbestrijdingsonderzoek suikerbieten 2009

Het IRS heeft in 2009 drie onkruidbestrijdingsproefvelden in suikerbieten aangelegd. Op pagina 3 van het verslag staan de onderzoeksvragen.

De conclusies:

  • Centium 360 CS bij het zaaien had een goede werking tegen bingelkruid. Door hieraan Goltix SC toe te voegen, verbeterde de bestrijding van melganzevoet. Op humusrijke dalgrond hadden deze bodemherbiciden geen duidelijk effect op de daar aanwezige onkruiden (melganzevoet en perzikkruid). De bieten vertoonden geen of slechts zeer beperkte ‘Centiumverschijnselen’ (witgeelverkleuring van eerste echte bladeren).
  • Fiesta bij het zaaien werkte goed tegen bingelkruid en niet aantoonbaar tegen melganzevoet en perzikkruid. Aan de bieten was niets te zien.
  • Toevoeging van Frontier Optima of Dual Gold aan de LDS-combinatie (met en zonder Goltix SC) had in Simpelveld geen effect op de bestrijding van melganzevoet en bingelkruid. In Valthermond daarentegen verbeterde Dual Gold het effect tegen perzikkruid (niet tegen melganzevoet) en verbeterde Frontier Optima het bestrijdingseffect tegen zowel perzikkruid als melganzevoet. Frontier Optima en Dual Gold gaven extra gewasdrukking.
  • Fiesta in de naopkomstcombinaties in plaats van Goltix SC verbeterde na vijf bespuitingen het bestrijdingsresultaat tegen bingelkruid, maar had geen effect op melganzevoet en perzikkruid. Het bietengewas leed niet zichtbaar van deze bespuitingen.
  • Toevoeging van IRS 679 (0,03 of 0,05 l/ha), vanaf het tweebladstadium, aan de LDS-combinatie (met en zonder Goltix SC) verbeterde de werking tegen bingelkruid, melganzevoet (in Simpelveld) en perzikkruid. Het gewas had er niet of nauwelijks (een enkele witgele stip op bladeren) onder te lijden.
  • Later beginnen met spuiten met een hogere dosering en deze bespuiting één keer herhalen gaf geen verbetering van de onkruidbestrijding in vergelijking met vaker spuiten met lage doseringen (in totaal gelijke hoeveelheden product). Na twee keer spuiten waren de overgebleven onkruiden in Valthermond vitaler en groter.
  • Toevoeging van Safari, Lontrel 100 en Avadex BW aan de LDS-combinatie gaf op dalgrond geen verbetering van de bestrijding van perzikkruid en melganzevoet.
  • Verhoging van de dosering van fenmedifam en olie in de LDS-combinatie met 50% verbeterde de bestrijding van perzikkruid. Hetzelfde gold voor verhoging van de dosering met 50% van alle middelen in de LDS-combinatie. Deze verhogingen van de doseringen hadden geen duidelijke invloed op de bestrijding van melganzevoet. Een hogere dosering van alle middelen in de LDS-combinatie leidde wel tot extra gewasdrukking.

In dit rapport kunt u de werkwijze en resultaten van deze proeven lezen.

Onkruidbestrijdingsonderzoek suikerbieten 2009
Uitgelicht: Onkruidbestrijdingsonderzoek suikerbieten 2009

Contactpersoon

Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant