Nmin goed hulpmiddel voor juiste advies

In dit artikel wordt aangegeven dat voor een goede inschatting van de benodigde stikstofgift aan suikerbieten het meten van de Nmineraal-voorraad van de grond een hulpmiddel kan zijn. Verder wordt gewezen op de stikstof die uit groenbemesters beschikbaar kan komen voor het bietengewas. Tenslotte beschrijft dit artikel dat voor een hoge bietenopbrengst niet meer stikstof nodig is dan voor een lagere opbrengst.

Uitgelicht: Nmin goed hulpmiddel voor juiste advies

Contactpersoon

Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant