Nieuwsflits 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

De risico’s op een overschrijding van de nitraatnorm na de bietenteelt zijn heel gering. Een oogst in november ten opzichte van september draagt bij aan het verder verkleinen van dit risico. Suikerbieten zijn in staat om, dankzij het uitgebreide wortelstelsel, het leeuwendeel van de beschikbare stikstof al voor augustus op te nemen. In deze nieuwsflits worden kort enkele relevante cijfers rondom nitraat toegelicht in het kader van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Uitgelicht: SID21-Nieuwsflits 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking

Mogelijk ook interessant