Nieuwe gebruiksnormen geen belemmering voor suikerbieten

Sinds 2006 is MINAS vervangen door een stelsel van gebruiksnormen. Deze gebruiksnormen gelden voor dierlijke mest, fosfaat en stikstof. In dit artikel worden de gevolgen van dit stelsel voor de bietenteelt verwoord. Tevens staat de verandering in het gebruiksnormenstelsel voor 2007 beschreven.

Uitgelicht: Nieuwe gebruiksnormen geen belemmering voor suikerbieten

Contactpersoon

Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant