Nieuw rassenaanbod en de verwachting voor komende jaren

Voor het vierde jaar op rij zijn er acht nieuwe suikerbietrassen op de Aanbevelende Rassenlijst gekomen. In diverse resistentiecategorieën verbetert daarmee weer de opbrengstpotentie van de nieuwe rassen ten opzichte van de al bestaande rassen. In de presentatie wordt het rassenaanbod voor volgend jaar toegelicht en wordt geadviseerd waarop te letten bij de rassenkeuze. Ook wordt ingegaan op de huidige ontwikkelingen in het rassenonderzoek en wat we de komende jaren nog meer kunnen verwachten op het gebied van informatie over raseigenschappen en beschikbare resistenties.

Uitgelicht: Nieuw rassenaanbod en de verwachting voor komende jaren

Contactpersoon

Martijn Leijdekkers
Rassen / bewaring / interne kwaliteit

Mogelijk ook interessant