Nematoden 2003 Beheersing van aaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen

Naar schatting komt het witte bietencysteaaltje op 60% van het bietenareaal voor. Een van de beheersmogelijkheden is de toepassing van een bietencysteaaltjesresistente crucifere groenbemester. Regelmatig worden rassen met een hoger resistentieniveau, bca-1 rassen, op de markt gebracht. De meerwaarde van deze rassen wordt in dit project onderzocht.

Uitgelicht: Nematoden 2003 Beheersing van aaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen

Contactpersoon

Mogelijk ook interessant