Nematoden 2000 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden

Suikerbietenrassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes worden beoordeeld op de vermeerdering van aaltjes en de productie van het gewas afhankelijk van de beginbesmetting. Naarmate de beginbesmetting hoger is, neemt het suikergewicht af. In de rassen Auris en Anema werd rhizomanie waargenomen. Voor beide dubbelresistente rassen Paulina en HM 1644 neemt het suikergewicht bij hoge besmettingen ook af. Een dergelijk mag worden verwacht, omdat door de overgevoeligheidsreactie schade in het wortelstelsel ontstaat, die ten dele wordt gecompenseerd door de ingebouwde tolerantie.

Uitgelicht: Nematoden 2000 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden

Contactpersoon

Mogelijk ook interessant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *