Naar een nog duurzamere onkruidbeheersing

Duurzaamheid is een thema wat speelt in de hele suikerketen, dus ook in de teelt. Het raakt ook zeker de onkruidbeheersing, immers het grootste deel van de actieve stoffen wordt hiervoor ingezet. In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden van geïntegreerde onkruidbeheersing. Geïntegreerde onkruidbeheersing combineert de voordelen van chemische en mechanische onkruidbestrijding. Bij deze werkwijze staan duurzaamheid, effectiviteit en rendement centraal.

Uitgelicht: Naar een nog duurzamere onkruidbeheersing

Contactpersoon

Marco Bom
Specialist cichoreiteelt/ onkruidbeheersing

Mogelijk ook interessant