Monitoring van bladluizen en hun natuurlijke vijanden in suikerbieten in 2014

In 2014 is onderzoek uitgevoerd om een beeld te krijgen van de soortensamenstelling van insecten en andere ongewervelden in suikerbietenpercelen. Daarnaast is gekeken naar de potentie van deze soorten om te dienen als natuurlijke bestrijders van bladluizen. Hiervoor zijn vijf percelen in Zeeland met verschillende typen akkerranden geselecteerd. Bladluizen en hun natuurlijke vijanden zijn waargenomen op een aantal willekeurig geselecteerde suikerbieten op twee afstanden van de rand. Potvallen zijn gebruikt om loopkevers en soorten die ’s nachts actief zijn waar te nemen. Lees meer in dit rapport.

Doordat ziekten, plagen en onkruiden van alle gewassen, dus ook suikerbieten, in de Europese
Unie vanaf januari 2014 met een geïntegreerde gewasbescherming moeten worden beheerst,
is het belangrijk om alle gegevens rondom beheersingsmethoden op een rij te hebben. Voor
ziekten, plagen en onkruiden in de bietenteelt zijn al veel geïntegreerde teeltmaatregelen
bekend. In dit IRS-rapport gaan we in op de potentie van natuurlijke vijanden als bestrijders
van bladluizen.
Uitgelicht: Monitoring van bladluizen en hun natuurlijke vijanden in suikerbieten in 2014

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant