Met een schoon perceel beginnen

Door de zachte winter staan op veel bietenpercelen weer de nodige onkruiden en overlevende groenbemesters. Indien geen kerende grondbewerking wordt uitgevoerd, is het meestal verstandig om deze met een middel op basis van glyfosaat te bestrijden. Indien dit achterwege wordt gelaten, is de kans groot dat de onkruiden later in het gewas lastig te bestrijden zijn. Worden probleemonkruiden (bingelkruid, duivenkervel, hondspeterselie of kamille) verwacht, dan is een bodemherbicide kort na het zaaien van de bieten het advies.

Uitgelicht: Met een schoon perceel beginnen

Contactpersoon

Sjef van der Heijden
Onkruidbeheersing / techniek

Mogelijk ook interessant