Meldesoorten vergen soms extra aandacht

Een effectieve bestrijding van melganzevoet en uitstaande melde kan soms lastig zijn. Vaak heeft dit te maken met de afgehardheid en het groeistadium van de onkruiden. Soms speelt bij melganzevoet verminderde gevoeligheid voor metamitron een rol. In dit artikel wordt aangegeven hoe u beide meldesoorten het effectiefst kunt bestrijden.

 
Een goed bestrijdingsresultaat van melganzevoet (verminderd gevoelig voor metamitron) is mogelijk met 50% hogere LDS doseringen. 

Uitgelicht: Meldesoorten vergen soms extra aandacht

Contactpersoon

Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant