Mechanisatie 2002 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding

Om verschillende redenen bestaat er vraag om onkruid meer op de mechanische wijze te bestrijden. In 2002 is op dalgrond en op zware zavel een proefveld aangelegd waarin nieuwe werktuigen met elkaar vergeleken zijn. Voor een goede mechanische onkruidbestrijding is een vlak zaaibed een vereiste. Het onderzoek op de dalgrond liet zien dat mechanische onkruidbestrijding in de rij op deze stuifgevoelige gronden niet meevalt. Op de zware zavel gaf de chemische onkruidbestrijding ook het beste resultaat. De combinatie torsiewieder en vingerwieder in één werkgang kwamen het dichtst in de buurt van chemische onkruidbestrijding. Omstandigheden en vakbekwaamheid van de persoon die de bewerkingen uitvoert, zijn heel belangrijke factoren voor een goed resultaat.

Uitgelicht: Mechanisatie 2002 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding

Contactpersoon

Mogelijk ook interessant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *