Mechanisatie 2001 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding

In 2001 is op dalgrond in Valthermond en op zavelgrond in Lelystad een proefveld aangelegd waarin nieuwe werktuigen met elkaar vergeleken zijn. Nieuwe werktuigen waren de vingerwieder, vingerborstelwieder, torsiewieder, rotorwieder en aangedreven eg. Deze proeven geven een beeld van de mogelijkheden met de diverse werktuigen. Er zijn nog verbeteringen mogelijk en men heeft veel minder handwieduren nodig vergeleken met alleen schoffelen. In 2002 worden de proeven voortgezet op dalgrond en op zavelgrond.

Uitgelicht: Mechanisatie 2001 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding

Contactpersoon

Mogelijk ook interessant