Maak de juiste keuze bij de bestrijding van aaltjes

Ieder teeltseizoen staat een teler weer voor een aantal keuzes, zoals zaadsoort, bemesting en het aanpakken van ziekten en plagen. Bij de ziekten en plagen dient een teler onder andere na te gaan of er aaltjes op het perceel zitten en hoeveel. Dan is meteen bekend of het nodig is om de schade in bieten met granulaat in de zaaivoor te beperken. Lees meer hierover in dit artikel.

Uitgelicht: Maak de juiste keuze bij de bestrijding van aaltjes

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant