Literature study on the host status of sugar beet for Pratylenchus species

Deze literatuurstudie gaat in op de vraag welke Pratylenchus soorten mogelijk de suikerbiet als waardplant hebben en of daar ook vermeerdering of schade verwacht kan worden.
De belangrijkste conclusies uit deze literatuurstudie zijn:

  • dat suikerbieten in rotatie met andere gewassen verschillende Pratylenchus soorten kunnen reduceren;
  • dat de soorten P. crenatus, P. neglectus, P. thornei en P. penetrans de meest voorkomende soorten zijn op Nederlandse landbouwgronden; 
  • dat er tegenstrijdige resultaten zijn over P. penetrans: suikerbiet wordt omschreven zowel als een slechte en als een niet-waardplant van deze soort.
Uitgelicht: Literature study on the host status of sugar beet for Pratylenchus species

Contactpersoon

Levine de Zinger
Coördinatie gegevensverwerking / insecten

Mogelijk ook interessant