Kwaliteitsonderzoek 1999 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden

De beoordeling van de interne kwaliteit van suikerbieten vindt in Nederland plaats op basis van het suikergehalte en WIN. Hierbij is het gehalte aan suiker, K+Na en alfa-aminostikstof in de biet van belang. In 1999 is op twee proefvelden het effect van de raskeuze en zaaiafstand bepaald. Daarnaast is ook onderzoek verricht naar de samenstelling van diverse bietdelen. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van de kop aanzienlijk slechter is dan die van de wortel + hals. Bladsteelresten hebben een zeer negatief effect op de suikerwinning.

Uitgelicht: Kwaliteitsonderzoek 1999 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden

Contactpersoon

Toon Huijbregts
Chemische analyse/ (bieten)kwaliteit/ bewaring

Mogelijk ook interessant