Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 2000 Voederwaarde en kwaliteit van nevenproducten

Het is voor de Nederlandse suikerindustrie en producenten van alcohol van belang te weten of de door deze fabrieken geproduceerde veevoederproducten voldoen aan de samenstelling en aan de eisen gesteld aan ongewenste stoffen en producten. In 1999 is onderzoek verricht naar de samenstelling van monsters gedroogde pulp, perspulp en bietenstaartjes. De gemiddelde analyseresultaten van de monsters kwamen goed overeen met de gegevens zoals die in de CVB-voedertabellen staan vermeld.

Uitgelicht: Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 2000 Voederwaarde en kwaliteit van nevenproducten

Contactpersoon

Mogelijk ook interessant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *