Kennis als gereedschap om schade te beperken; Bodemplagen zijn aanhoudend probleem in bietenteelt

Ieder jaar zorgen bodemplagen voor schade in suikerbieten. Dit jaar zijn al op veel percelen suikerbieten slakken, emelten en ritnaalden waargenomen. Deze plagen veroorzaken plantwegval. Hierdoor moesten enkele telers hun percelen zelfs overzaaien. Met meer kennis over bodemplagen heeft een teler meer gereedschappen in handen om schade te beperken en de opbrengst te verhogen. Meer informatie hierover vindt u in dit voor Akker geschreven artikel.


Bij plantwegval is het altijd belangrijk om de oorzaak te achterhalen. Alleen zo kan een teler naar de juiste oplossing zoeken.

Uitgelicht: Kennis als gereedschap om schade te beperken; Bodemplagen zijn aanhoudend probleem in bietenteelt

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant