Kader: Fungiciden in het pillenzaad

Naast Tachigaren (hymexazool), met werking tegen aphanomyces en pythium, is komend teeltseizoen ook Vibrance SB in het pillenzaad toegelaten. Dit middel heeft een goede werking tegen rhizoctonia, pythium en pleospora (phoma). Voor de teelt van suikerbieten op percelen met rhizoctonia is dit middel dus een aanvulling in de bescherming van de kiemplant. Op percelen waar geen rhizoctoniaresistente rassen gekozen kunnen worden, is het gebruik van Vibrance SB optioneel.

Door herregistratie van een van de actieve stoffen van Vibrance SB in de Europese Unie kan zaad behandeld met Vibrance SB niet worden bewaard voor gebruik in het seizoen van 2022.

Uitgelicht: Kader: Fungiciden in het pillenzaad

Contactpersoon

Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek

Mogelijk ook interessant