Kader: 4 nieuwe projectleiders

De afgelopen maanden zijn vier nieuwe onderzoekers begonnen bij het IRS. Linda Frijters (geheel rechts) is coördinator IRS-proefvelden en junior onderzoeker insecten. Tweede van rechts staat Jan-Kees Boonman, hij is teeltspecialist cichorei en projectleider innovatieve proefveldtechnieken. Sjef van der Heijden (helemaal links) is projectleider onkruidbeheersing in suikerbieten. André van Valen (tweede van links) gaat bij het IRS aan de slag als onderzoeker voor onder andere bodem en bemesting en diverse praktische teeltonderwerpen. De nieuwe projectleiders nemen vakgebieden en projecten over van andere collega’s en van de vertrekkende projectleiders Peter Wilting (pensioen), Marco Bom en Martijn van Overveld. De contactgegevens van IRS-projectleiders zijn te vinden op www.irs.nl/contactpersonen.  

Uitgelicht: Kader: 4 nieuwe projectleiders

Contactpersonen

André van Valen
Bodem / bemesting / mechanisatie
Jan-Kees Boonman
Cichoreiteelt / oogsttechniek / innovatieve proefveldtechnieken / precisielandbouw
Linda Geenen - Frijters
Coördinator proefvelden / nematoden / insecten
Sjef van der Heijden
Onkruidbeheersing / techniek

Mogelijk ook interessant