Juiste rassenkeuze belangrijk uitgangspunt voor succesvolle bietenteelt

Voor een geslaagde bietenteelt is het essentieel dat bij de rassenkeuze in de eerste plaats op de benodigde resistentie(s) gelet wordt. Daarbij dient vooral nagegaan te worden of er op het bietenperceel kans is op aanwezigheid van rhizoctonia, bietencysteaaltjes en/of varianten van het rhizomanievirus. In de nieuwe Aanbevelende Rassenlijst Suikerbieten en de Brochure Suikerbietenzaad zijn weer diverse nieuwe rassen opgenomen voor het volgende teeltseizoen met een verbeterde opbrengstpotentie. 

Uitgelicht: Juiste rassenkeuze belangrijk uitgangspunt voor succesvolle bietenteelt

Contactpersoon

Martijn Leijdekkers
Rassen / bewaring / interne kwaliteit

Mogelijk ook interessant