Houd uw bieten in de gaten; Schadelijke tijd wortelknobbelaaltjes breekt weer aan

In 2013 is bij IRS-Diagnostiek bij 14 van de 411 onderzochte suikerbietenmonsters de diagnose wortelknobbelaaltjes gesteld. De meeste monsters kwamen binnen vanaf begin mei tot eind juni. Dit is de periode dat schade door deze aaltjes het gemakkelijkst te zien is in een suikerbietenperceel. Wortelknobbelaaltjes komen vooral voor op zand-, dal-, zavel- en lichtere kleipercelen. Er zijn vier soorten die schade veroorzaken in suikerbieten. Lees in dit voor Akker geschreven artikel meer over deze aaltjes en hoe u het bietengewas in de gaten kunt houden. 


Knobbels op de wortels veroorzaakt door wortelknobbelaaltjes. Een laboratorium kan vaststellen om welke soort het gaat. 

Uitgelicht: Artikel: houd uw bieten in de gaten; Schadelijke tijd wortelknobbelaaltjes breekt weer aan

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant