Het hoe en waarom van schieters in de bietenteelt

Schietergevoelige rassen hebben voor de aanzet tot zaadproductie koude nodig. In de veredeling kan deze gevoeligheid via wilde bietensoorten onbewust ingekruist worden. Schieters veroorzaken overlast vanwege opslagplanten en toenemende druk van bietencysteaaltjes. Bietentelers kunnen het aantal schieterplanten beperken door niet te vroeg te zaaien.

Uitgelicht: Het hoe en waarom van schieters in de bietenteelt

Contactpersoon

Mogelijk ook interessant