Het geel bietencysteaaltje (Heterodera betae): resistentie en tolerantie van suikerbietrassen met verschillende genetische achtergronden

Het geel bietencysteaaltje (Heterodera betae) komt vooral voor op de zandgronden in het oosten en zuidoosten van Nederland. Doel van dit onderzoek was om de resistentie en tolerantie van enkele suikerbietrassen met verschillende genetische achtergronden te bepalen.

De conclusie van het onderzoek is dat met name partieel resistente rassen voor telers geschikt zijn om het geel bietencysteaaltje te beheersen en tevens schade erdoor te beperken. Vanaf 75 eieren en larven per 100 ml grond zijn deze rassen rendabel.

Uitgelicht: Het geel bietencysteaaltje (Heterodera betae): resistentie en tolerantie van suikerbietrassen met verschillende genetische achtergronden

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant