Herhalen en afronden – Bladschimmelbestrijding

De bladschimmelbestrijding is dit jaar al vroeg in de zomer gestart. Wanneer er bij de eerste aantasting gespoten is, is de basis gelegd voor het beste resultaat. Het loof gezond houden tot aan de oogst is een voorwaarde om de suikerbieten optimaal te laten doorgroeien in het najaar. De bladschimmels stemphylium, cercospora, ramularia, roest en meeldauw kunnen zorgen voor het vroegtijdig afsterven van het suikerbietenloof. De bestrijding van deze schimmels in suikerbieten past binnen een geïntegreerde gewasbescherming. Lees hierover meer in dit artikel.

Uitgelicht: Herhalen en afronden - Bladschimmelbestrijding

Contactpersoon

Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek

Mogelijk ook interessant