Haal rendement uit de groenbemester

Net als de teelt van een gewas heeft de teelt van een groenbemester effecten op het perceel. Zo heeft hij invloed op ziekten en plagen, maar ook op de bodemstructuur en het organischestofniveau. Door het type groenbemester bewust te kiezen en de teelt goed uit te voeren is er extra rendement uit de gewassen te halen.

Uitgelicht: Haal rendement uit de groenbemester

Contactpersonen

Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek
Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant